Deze pan was de meest voorkomende in de polderstreek en typeert zich door zijn glooiende vorm. Nog vele historische daken in Damme en Brugge zijn met deze pannen bedekt.

Rode Boomse Pannen

Beschrijving
Ook op oude hoeven zijn ze nog terug te vinden. Het herbruik van deze soort vindt sinds een aantal jaren opnieuw ingang en dit juist omwille van het rustieke karakter dat deze oude pannensoort uitstraalt. Bij renovatie van oude gebouwen is ze zeker het overwegen waard omdat het gebruik ervan het authentieke karakter van een gerenoveerde/gerestaureerde woning extra onderstreept. Het leggen ervan vergt echter wel een zekere kennis en handigheid. Bij het renoveren of herstellen van een dak dat al met boomse pannen gelegd is, is het verstandig de pannen te vergelijken omdat er naargelang de streek waar ze gebakken zijn, verschillen in de kleur, de afmeting of glooiing kunnen zijn. Afmetingen: ongeveer 20 pannen per m² Varianten: linkse sluiting, rechtse sluiting, dubbele sluiting, zwart.

Soort Afmetingen Aantal per m²